events

Events

We reflect and think on what we have done and achieved.

GoAmrut, 05/10/2016

kojagiri Purnima

Celebrate First KOJAGIRI PURNIMA

GoAmrut, 25/04/2017

Krushi Mohastav

Krushi Mohastav

GoAmrut, 01/06/2017

GopalRatna Award

GopalRatna Award

GoAmrut, 22/06/2017

News

News

GoAmrut, 07/08/2017

Raksha-Bandhan Fest

Celebrating RAKSHA BANDHAN Festival

GoAmrut, 27/09/2017

Organic cultivation

Organic Cultivation

GoAmrut, 16/10/2017

Wasubaras

Wasubaras

GoAmrut, 29/04/2018

Pet Show

Pet Show at Krushi-Mahotsav

GoAmrut, 11/08/2018

Pola

Celebrating POLA

GoAmrut, 02/09/2018

Shree Krishna Sthapana

Shree Krishna Sthapana

GoAmrut, 04/11/2018

Gopujan Event

आरोग्यदायी जीवनाकरीता आपल्या आहारात सेंद्रीय अन्न व अमृतसमान दूध,तूप,गोमूत्र,गोमय,पंचगव्य देणा-या देशी गोवंशाचे शास्त्रीय संवर्धन करण्याच्या उद्येशाने गोअमृत ए 2 मिल्क डेअरी आणी अँग्रो प्रोडक्ट या नावाने नासिक नगरित साहिवाल,राठी,गिर या देशी गोवंशाचे शास्त्रीय संवर्धन प्रकल्प तिस-या वर्षात पदार्पन करत आहे. दि. 4 नोव्हेंबर 2018 रोजी सायंकाळी 5 ते 9 या वेळेत वसूबारस निमित्त गोमाते विषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी गोपूजण कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमातस सहकुटूंब आपली उपस्थीती प्रार्थनीय आहे. गो आधारीत उत्पादणे साहित्य विक्री भांडार गोअमृतालय याचे उद्घाटन